Početkom dvadesetoga stoljeća počeo se intenzivnije istraživati fenomen ljudske kreativnosti. Danas postoji stotinjak definicija kreativnosti što jasno govori koliko je ovaj pojam još uvijek u velikoj mjeri zagonetan. Možemo razlikovati četiri kategorije kreativnosti – kreativnu osobu, kreativni produkt, kreativni proces i kreativnu okolinu, a unutar tih kategorija potencijalnu i aktualnu kreativnost, te primarnu i sekundarnu kreativnost.
Kreativnost ima posebno značenje u odgoju i obrazovanju. Smatra se da za razvoj kreativnosti posebno značenje ima pozotivna razredna klima, a veliko se značenje pridaje i dječjoj igri. Presudnu ulogu ipak ima učitelj koji kroz vlastitu kreativnost nalazi najbolju motivaciju za svoju aktivnost, ali kreativan učitelj potiče i razvoj kreativnosti učenika.
Zato edukacija budućih učitelja, a i proces permanentne edukacije učitelja ima veliko značenje kako u razvoju osbnih kreativnih potencijala učitelja tako i osposobljavanju učitelja za poticanje kreativnosti učenika. U permanentnoj edukaciji kao pogodan oblik pokazale su se zajednice učenja.

Ovaj resurs se trebao pojaviti u zasebnom prozoru.
Ako nije, kliknite ovdje: Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetima

Niste prijavljeni sustavu. (Login)